Disclaimer

Aansprakelijkheid
Mulvesta B.V. heeft de nodige zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van deze website. Doch kan zij niet instaan voor de juist- en volledigheid van de op deze website beschikbare informatie. Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd en de inhoud van deze website is niet noodzakelijkerwijs actueel.

Mulvesta B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze dan ook ontstaan die het gevolg is van het gebruik van op de website beschikbare informatie (waaronder verwijzingen naar websites van anderen) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

Mulvesta bord inactive

Profiel

Deskundig, betrokken, creatief en doelgericht zijn de kerneigenschappen van Mulvesta. Duurzaamheid speelt hierbij een belangrijke rol in al onze ontwikkelingen. Zo leveren wij vrijwel alle gerenoveerde woningen op met een energie...

 

 

LEES MEER

Beleggen

Mulvesta belegt in verscheidene segmenten in het vastgoed met als doel een gespreide portefeuille op te kunnen bouwen en zo een gezond risicoprofiel te handhaven.

 

 

 

LEES MEER

Beheer

Mulvesta Beheer beheert behalve haar eigen vastgoedobjecten objecten voor derden. Onze focus en werkwijze sluiten aan bij de specifieke behoefte van afzonderlijke klanten. Ons vastgoed management bestaat uit een drietal pakketten...

 

 

 LEES MEER